Jdi na obsah Jdi na menu
 


             Historie letecko-modelářského klubu „Meteor“ Havířov

 

Klub oficiálně vznikl v roce 1965 o čemž svědčí také náš znak – tedy 10 let po založení města Havířova. Mnozí současní členové nebyli ještě v této době na světě.

Před rokem 1965 letečtí a plastikoví modeláři stavěli modely v suterénech bytových činžáků a také se scházeli v prostorách nebytového charakteru.S modely létali modeláři na louce u řeky Lučiny.

V 60tých a 70tých letech jsme se scházeli v klubovně na ul. Jaroslava Seiferta naproti nemocnice Havířov,kde byla také dílna a kroužky pro žáky a juniory.jsme získali prostory v Pionýrském domě,nyní Domě dětí a mládeže na ul.Na Nábřeží.

Po roce 1978 jsme získali prostory v Pionýrském domě,nyní Domě dětí a mládeže na ul.Na Nábřeží.             

Pravidelně byly uzavírány dohody se školským odborem Města Havířova o vedení modelářských kroužků v Domě pionýrů ( Domě dětí a mládeže ) a Stanici mladých techniků.Jako odměnou za vedení kroužků našimi členy nám byly pronajaty prostory ve výše uvedených domech pro činnost našeho klubu v kategoriích létajících a plastikových modelů letadel.

Nyní k činnostem v jednotlivých kategoriích:

 

1.Volné modely

 

Kategorie větroňů třída A1(F1A),F1B.Naší členové vychovali od 70-tých let hodně žáků a juniorů,kteří se zúčastňovali krajských a celostátních soutěží.

Taky v kategoriích tzv.malých modelů docílili naši modeláři žáci,junioři a senioři nemalých úspěchů na soutěžích jak v regionu,tak i na celostátních soutěžích (kat.Házedla,A3,P3 ).

2. Upoutané modely

V 70tých a 80tých letech náš klub organizoval soutěže v kategorii SUM ( Sportovní upoutané polomakety.Tato kategorie byla v té době velmi oblíbená o čemž svědčí účast na soutěžích až 20ti soutěžících žáků,juniorů a seniorů.Mnohdy soutěžily celé rodiny tj.otec,syn a někdy i dcery. Jako jediné město v republice máme k dispozici oplocenou dráhu pro upoutané modely vybudované svépomocí v roce 1980.

V současnosti pořádáme soutěže v kat.UŠ pro žáky a juniory.Pro seniory a juniory pořádáme soutěže v kateg.F2B dle pravidel FAI.

Tyto soutěže se konají v jarních a podzimních měsících na naši dráze pod letním kinem za účasti soutěžících z celé republiky i Slovenska.

Na oplátku se naši členové-junioři a senioři zúčastňují soutěží na území ČR a Slovenska.

3.Rádiem řízené modely

V minulosti v 70tých a 80tých letech se zúčastňovali naši členové-žáci,junioři a senioři soutěží místních ,krajských i celostátních v kategoriích větroňů,RCV1,RC-V2.Nebylo zvláštnosti,že z Havířova jely tři automobily se šesti i osmi soutěžícími na akce pořádané modelářskými kluby po celé republice.

Velice oblíbené motorové modely vyžadují velké finanční náklady jak v RC-vybavení,tak ve vlastní stavbě modelu.V minulosti jsme létali s jednoduchými motorovými modely na louce u řeky Lučiny,nebo pod vodárnou v Bludovicích

V současnosti máme v pronájmu travnatou modelářskou plochu (modelářské letiště) Hohenegger vybudovanou vlastními silami v roce 1991-1993.

Upravená a udržovaná travnatá plocha o rozměrech 7Ox130 m slouží k rekreačnímu,cvičnému i soutěžnímu létání rádiem řízených modelů,upoutaných a volných modelů letadel.Jelikož přilehlá travnatá plocha (rekultivované území OKR ) má rozměry cca 500x900m je ideálním místem k těmto účelům..V letošním roce pořádáme na této modelářské ploše soutěž v kategorii rádiem řízených maket letadel F4C,dle pravidel FAI s celostátní účastí a účastí ze zahraničí. (SK,PL), pro tento rok nám bylo také Modelářským svazem svěřeno pořádání mistrovství republiky v upoutaném combatu kat. F2D.

Velkou oblibu si získávají modely s elektrickým pohonem.Naši členové stavějí jak motorové modely, tak motorizované větroně.

 4.Plastikové modelářství 

Rovněž v tomto oboru modelářské činnosti jsme získali dobré výsledky v rámci ČR.Tato činnost je výhradně dílenská-tzn.modeláři-žáci,junioři a senioři tvoří své výrobky buď doma v bytech,nebo v dílně klubu.Modely nelétají,ale stavba je velmi náročná v maketové přesnosti,zbarvení,označení a marketing,zpracování a maketových detailech.

V této kategorii pořádáme soutěže a taky se zúčastňujeme soutěží v jiných městech.I v této kategorii byli naši členové vyhlášeni jako nejlepší sportovci města Havířova.

Závěrem ještě o práci s mládeží :

Dobře víme,zvláště v dnešní době,jak je důležité věnovat se dětem,vytvořit pro ně zájmovou činnost,vychovat je k rukodělné činnosti,kterou i mimo modelářství s úspěchem využijí v pozdějším praktickém životě.

Jak jsme již uvedli v úvodu,vedli a vedou naši členové letecko-modelářské kroužky v Domě děti a mládeže a ve Stanici mladých techniků.

V 70tých letech jsme vedli kroužek leteckých modelářů v ZDŠ-Bludovice ul.Frýdecká.

Z kroužků se rekrutují žáci a junioři do našeho klubu v kategoriích upoutaných ,volných a rádiem řízených modelů letadel.

Rovněž modely s elektropohonem jsou velmi oblíbené u žákovského dorostu,jelikož mohou pro létání využít louku u řeky Lučiny,nebo travnatou modelářskou plochu Hohenegger.

Kroužky jsou organizovány týdně v Domě dětí a mládeže,a ve Stanici mladých techniků.

Fotogalerie zde : KLIK